Datapolicy

Datapolicy

Söderbergs Åkeri i Karlskoga AB värnar om din personliga integritet och vi strävar alltid efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt och följa gällande lagar och regler för dataskydd. Med denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur dina personuppgifter behandlas. Denna policy gäller för alla uppgifter som samlas in i samband med er förfrågan och beställning.

Vem är ansvarig för dina personuppgifter

Söderbergs Åkeri i Karlskoga AB
556546-3154
Maskinvägen 12
691 37 Karlskoga

För kontakt med dataskyddsombud maila: victoria@soderbergs-akeri.se

Vilka personuppgifter behandlar vi

Personuppgifter som du själv har tillhandahållit oss.

För vilka ändamål behandlar vi dina uppgifter

Vi använder inte dina personuppgifter för något annat ändamål än att kunna utföra jobb enligt dina önskemål.

Rättslig grund för behandlingen och lagringsperiod

Söderbergs Åkeri behandlar dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter när det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig. Om vi skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som enligt tillämplig lagstiftning kräver ditt samtycke, så kommer vi att inhämta ditt samtycke innan vi påbörjar en sådan behandling.

Uppgifterna tas bort 7 år efter avslutad kundrelation enligt bokföringslagen.

Säkerhet till skydd för personuppgifter

Söderbergs Åkeri värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning.

Begränsningar i utlämnande av personuppgifter

Söderbergs Åkeri kan anlita externa samarbetspartners att utföra uppgifter för vår räkning. Utförandet av dessa tjänster kan innebära att våra samarbetspartners får tillgång till dina personuppgifter. Bolag som hanterar personuppgifter för vår räkning får alltid underteckna avtal med oss för att vi skall kunna säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter även hos våra samarbetspartners.

Söderbergs Åkeri kan även komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som t ex polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.