Vi hjälper dig med transporter samt renhållning och vinterväghållning av vägar. Vänd dig till oss för entreprenadmaskinsarbete!

Söderbergs Åkeri i Karlskoga AB är till största delen inriktat på att med traktorer och till dem kopplad utrustning sköta renhållning av gator, gång- och cykelvägar åt Karlskoga Kommun. Sommartid med hjälp av sopmaskiner och vintertid med hjälp av snöplogar och sandspridare. Även uppdrag åt privata fastighetsägare/förvaltare är en stor del av vår verksamhet.

Lastbilarna används till största delen för transporter i samband med vägbyggen och anläggning. Styckegodstransporter förekommer också. Lastmaskinerna används i huvudsak vid lastning och lossning på byggarbetsplatser samt även anläggningsarbeten.